Zabudowy zimny/ciepły korytarz


Zabudowa typu zimny/ ciepły korytarz zapewnia stałe wydzielenie stref zimnych lub ciepłych , z których zaciągane jest powietrze do chłodzenia urządzeń oraz stref ciepłych. Zabudowa ogranicza niekontrolowane mieszanie się powietrza ciepłego oraz zimnego co skutkuje większą efektywnością i oszczędnością. Rozwiązanie pozwala także na uniknięcie tzw. „hot spotów„.
Tego typu rozwiązanie pozwala na wykorzystanie klimatyzatorów kubaturowych, które dostarczają zimne powietrze pod podłogą techniczną oraz klimatyzatorów znajdujących się między szafami i są wbudowane w system zimnego korytarza.

poznaj ofertę